LỘ TRÌNH HỌC TẬP CHI TIẾT

PalFish online lesson courageously, your performance was great! Good job! In the future, you may focus on improving the following parts. Listening: Can react accurately and keep teacher's pace. Has the potential to adapt to native speaker's speaking speed after exercise. Pronunciation: actively imitate and repeat. Some difficult pronunciations need to be exercised emphatically. Fluency: Be brave to express and do not fear of making mistakes, so as to improve language intuition. Have the potential to output naturally. Vocabulary: Can talk about familiar topics. Need to accumulate vocabulary regarding unfamiliar topics.

Họ tên

Minh Tuấn

1 năm (02 buổi/tuần)

THỜI GIAN HỌC ĐỊNH HƯỚNG:

60 lần

SỐ LẦN PHÁT ÂM:

PF3 - PF4

TRÌNH ĐỘ ĐẦU RA:

A+

BIỂU HIỆN TRONG LỚP HỌC:

Trình độ hiện tại: PF3

Tuổi

8 tuổi

Nhận xét của giáo viên

Mục tiêu đầu ra

1) Cách tính điểm dựa trên báo cáo đánh giá từng tháng: kết hợp công nghệ AI và chấm điểm trực tiếp từ giáo viên phụ trách gồm 4 thang điểm:
- Từ vựng và ngữ âm (Tối đa 10 điểm)
- Ngữ pháp và mẫu câu (Tối đa 10 điểm)
- Đọc hiểu (Tối đa 10 điểm)
- Nghe và nói (Tối đa 10 điểm) Tổng điểm 40 kèm theo đánh giá phân tích chi tiết 
2) Tổng điểm yêu cầu đầu ra tính tổng toàn bộ khoá học chia trung bình tháng đạt trên 60% được xem là đạt đầu ra theo yêu cầu. 
- 06 tháng: 144/240 điểm 
- 12 tháng: 288/480 điểm 
- 24 tháng: 576/960 điểm

Điều kiện đảm bảo đầu ra:

  • Ôn tập, lên lớp và làm luyện tập ít nhất 90% số buổi học. 
  • Luyện tập PalFish English (sách hoạt hình bản quyền từ Cambridge, Oxford) tối thiểu 70% số buổi học. 
  • Không gián đoạn việc học quá 15 ngày trong toàn bộ khoá học

Phương thức tính điểm đầu ra: